polfal:bite-plus

Vikoli kara
Jump to navigation Jump to search

Afto tel fu lehtia treng plus shirushtoff.
Bite antaa plus mahklar, os plus tatoeba, de andrdjin dekiti plusbra brukjena.

Bruk her polfal pr mahsejena ka træng plus shirushtoff, en tel fu lehti.