Davi hanu!/oon moose tell yoo ayn thing...😳😱😰😵☠️🧚‍♂️🕺🐝💦🍇🥕

Vikoli kara
Jump to navigation Jump to search
Afto lehti je na fal hanukakena.
  • Ko mellan [] kakjena per mahaklaar, au nai gwir yam inne ufnezan.
  • Ko mellan () jam per hel reforma frastel, grun tabun nai mangebraa fshtojena, os grun jam uso ko na miepie viljena fu hanudjin.
hanoojin:
majic
  1. Brat-tooylah dahvee hanoo moddey, oon majic, aew oon like, yewalddjin, os lik, atamaperson per afto podcast, aew immadaag, dog.. dog deckey her ah par ah par cheegaew things in govor foon, doo sheeroo?
  2. Oon myetah kah aftoe mahnguh gveer, accurate? Accurate, deh. Umm.. Govor foon, hanoo f’oon immateed, aftoe gveer hanoo f’oon, doo sheeroo? Oon… tried to hide aftoe govor, un mieta dan… un mieta Dan, a par manguh has-they per, like, per like fsh- fishy-toe, men manguh has-they per like simple hanoo.
  3. Men oon sheeroo alteed ka f’oon f’oon fudoo fudoo, aew… accurate, lik, aew Viossa simple mange mange Helena glossa, aew… deh, groon aftoe manguh Helena, leey… hat-tah oon hanoo inyuh manguh ugly os lik… disgusting accent, aftoe nie manguh… nie manguh important. Aew deh…
  4. Oon manguh happy per gweer… reveal govor foon, doo sheeroo? Aftoe… kha mange Stress ekso metobah f’oon… Aew… leey doo myetah kah govor f’oon manguh… manguh manguh argah, aew manguh manguh disgusting, doo deckey… kreeg mitt oon in… icky-hanasoo, okay? Like, oon nie dooa manguh veehah, aew oon moose… oon moose keep positive vibes in vona f’oon, aew lee doo hanoo kah doo de… doo nie dooa govor f’oon in ickey-hanasoo. First, aftoe… aftoe perpah rooroo, groon all viosa govor manguh Helena, aew knees, aftoe simple manguh rude. Aew day, oon uwakee doo, aew doo nie deckey hanoo oon.. hanoo mi toon plose teeyd.