Leksember

Vikoli kara
Jump to navigation Jump to search

Leksember os Lexember — muai per mah kto na al tośśji na juulmuai (12m.) na Viossadiscordserver. Al daag fu Leksember, ein cuivas antaajena.

Per 2020 au 2021, riso antaajena, men na Leksember 2022:a, vimihadźicuivas au mus beng viminen mit mah kto. Na 2023, ti jam paś eksolanta ka leravil cui Vilant.

Mahena kotoba